Dette afsnit indeholder en hurtig oversigt over hvordan filtre kan angives i NAV/BC.

Læs her for uddybende information.

Eksempel Beskrivelse
K1 Afgrænser på netop K1 K1
K* Afgrænser på alle, som starter med K K1, K2, K18, KA2, KB6 etc.
*2 Afgrænser på alle hvor sidte del er netop 2 J2, K2, KA2 etc.
K? Afgrænser på alle, som starter med K og næste 1 tegn er valgfrit K1, K2 etc.
K?? Afgrænser på alle, som starter med K og næste 2 tegn er valgfrie K18, KA2, KB6 etc.
K1|K2 Afgrænser på K1 eller K2 K1, K2
J*|KA* Afgrænser på alle som starter med J eller alle som starter med KA J1, J2, KA2 etc.
<>K1 UNDLAD netop K1 J1, J2, K2, K18, KA2, KB6 etc.
<>*2 UNDLAD alle hvor sidste del er 2 J1, K1, K18, KB6 etc.
<>K1&<>K18 UNDLAD netop K1 og UNDLAD netop K18 J1, J2, K2, KA2, KB6 etc.
<>J*&<>KA* UNDLAD alle som starter med J og UNDLAD alle som starter med KA K1, K2, K18, KB6 etc.
KA2..KB6 Afgrænser på alle værdier fra og med KA2 til og med KB6 J1, J2, K1, K18, KA2 etc.

Ved anvendelse af avancerede filter med f.eks. brug af * | & kan dropdown IKKE anvendes til udvælgelse af værdi.

Se også

ReferenceDenne hjælp omfatter både Dynamics NAV og Dynamics Business Central (BC). Alle henvisninger til NAV gælder for begge.