Fra JobManager medarbejderen er der mulighed for at regulere værdien af et tidstælleværk.

For at et tidstælleværk kan reguleres manuelt, skal dette være tilladt på tidstælleværket.

For hjælp til udfyldelse af de enkelte felter henvises til felthjælp.

  1. Åben listen med JobManager medarbejdere.
  2. Vælg Rediger.
  3. Vælg det ønskede tidstælleværk nederst under Tidstælleværker.
  4. Vælg funktionen Reguler tidstælleværk.

Reguleringerne bliver gemt i Periode beregnede linier med en special markering.

Læs også om Reguler medarbejder saldi, som er en mere avanceret måde at regulere saldi.

Se også

Reference

Reguler medarbejder saldi
JobManager medarbejder
Beregnede linier
TidstælleværkerDenne hjælp omfatter både Dynamics NAV og Dynamics Business Central (BC). Alle henvisninger til NAV gælder for begge.