Denne tabel indeholder de globale indstilling for modulet.

En forudsætning for at komme i gang med opsætningen af JobManager er, at opsætningsguide er kørt. Guiden sørger for tildeling af de standard værdier, der skal være til rådighed inden der kan laves opsætning.

Job id
Enhedskode for ressource timer
Faste teams
***UDGÅET***Genstart ved komme
Afgangskladde
Enhedskode for kapacitets timer
***UDGÅET*** Tvungen valg af fravær
Gå advarsel
Opgavekøkategorikode
Sagskladde
Sagskladdetype
Forbrugskladde
***UDGÅET***Standard Stop-kode
Fortryd (job id)
Vente (job id)
***UDGÅET***Afvis vente jobs
Dummy fravær (job id)
Minimumstid for ventejob
Retning for ventejob
Ekstern lønsystem nummer
Ekstern lønsystem undernummer
Lås Overført
Medarbejderaktivering
Bibliotek til nye links
Auto slet stemplingssadvarsler/-fejl
Registrering Afrundingspræcision
Registrering Afrundingstype
Timekladde (timer)
Arbejdstypekode til kørsel
Spærring Registrering
Spærring Beregning
Spærring BC/NAV bogføring
Spærring Generer lønposter
Mobil ledetekster
Opstillingstid (produktion)
Operationstid (produktion)
Ventetid (produktion)
Transporttid (produktion)
Sag
Servicelinje
Montage
Serviceordreallokering
Drop Trækmetode=Forlæns
Drop Trækmetode=Baglæns
Drop Linjetype=?
Drop Linjetype=?
Drop Linjetype=?
Beskrivelse (Produktion)
Beskrivelse (Sag)
Beskrivelse (Servicelinje)
Beskrivelse (Montage)
Beskrivelse (Serviceordreallokering)
Aktiver Pre-Godkendelse
Benyt sagsnr.
Benyt sagsopgavenr.
Benyt medarbejder
Benyt medarbejdergruppe
Benyt alle medarbejdere
Kun IPO (job id)
Accepter (job id)
Fortsæt bundt (job id)
Afslut alle (job id)
Stop-tid alle (job id)
Udfyld antal gode (job id)
Gentagelsesinterval (Stemplingshandlinger fejl)
Gentagelse maks. forsøg (Stemplingshandlinger fejl)
Opdater Igangsat (Produktion)
Bogfør tid til produktion
Bogfør tid til sag
Bogfør tid fra service
Bogfør tid fra montage
Afrundingspræcision (Produktion)
Afrundingstype (Produktion)
Bogfør tid (Trækmetode=Forlæns)
Bogfør tid (Trækmetode=Baglæns)
Bogfør tidstælleværk til produktion - Kun
Bogfør tidstælleværk til produktion - Tillæg %
Bogfør tidstælleværk til produktion
Afrundingspræcision (Sag)
Afrundingstype (Sag)
Bogfør tidstælleværk til sag - Kun
Bogfør tidstælleværk til sag - Tillæg %
Bogfør tidstælleværk til sag
Afrundingspræcision (Service)
Afrundingstype (Service)
Bogfør tidstælleværk til service - Kun
Bogfør tidstælleværk til service - Tillæg %
Bogfør tidstælleværk til service
Afrundingspræcision (Montage)
Afrundingstype (Montage)
Spørgsmål Id
Spørgeskema Id
Svarsamling Id

Se også

JobManager grundlæggende opsætningsguide
Sæt standard rettigheder
Bogfør til NAV/BC

ReferenceDenne hjælp omfatter både Dynamics NAV og Dynamics Business Central (BC). Alle henvisninger til NAV gælder for begge.