Hvis der er valgt Pre-Godkendelse i parameteropsætningen, skal den relevante Pre-Godkendelsesgruppe vælges for medarbejderen.

Se også

Pre-Godkendelse

Reference

JobManager medarbejder


Denne hjælp omfatter både Dynamics NAV og Dynamics Business Central (BC). Alle henvisninger til NAV gælder for begge.