Bogfør timer ved at taste timerne dag for dag. Først vælges den rigtige dag. Vælg Rediger og indtast de ønskede registreringer. Herefter afsluttes redigeringen med Godkend. Dette kan deaktiveres her.

Som udgangspunkt registreres tidspunkter for start og slut. Alternativ kan der registreres Timer. Dette felt er dog skjult som standard.

Udseende og funktioner kan variere afhængig af opsætning!

Funktion Genvej Beskrivelse
Forrige dag F7 Flytter til forrige dag.
Næste dag F8 Flytter til næste dag.
Op Pil op Flyt markør op på joblisten.
Ned Pil ned Flyt markør ned på joblisten.
Rediger F11 Åben kladden for redigering.
Godkend F9 Godkender og gemmer alle ændringer
Komme Ctrl+1 Indsæt Komme registrering.
Ctrl+2 Indsæt Gå registrering.
Pause Ctrl+3 Indsæt Pause registrering.
Kopier fra en anden dag Ctrl+K Kopier registreringer fra en anden dag. Bemærk det kun er kladdelinier, som kopieres. Underliggende kørsel, tillæg og vareforbrug kopieres IKKE.
IPO Ctrl+I Valg af indirekte produktionsomkostninger. Viser en liste med de job der findes af typen IPO.
Produktion Ctrl+P Valg af produktionsjob. Viser en liste med de job der findes af typen Produktion (kan afgrænses med filter/valg af specifik arbejdscenter eller produktions ressource)
Sag Ctrl+J Valg af sagsjob. Viser en liste med de job der findes af typen Sag (kan afgrænses med filter/valg af specifik ressourcegruppe eller ressource)
Service Ctrl+S Valg af servicejob. Viser en liste med de job der findes af typen Service.
Rapportering Ctrl+R Rapporter status og antal for jobbet.
Spørgeskema Ctrl+Alt+Q Vælges hvis man ønsker at udfylde et spørgeskema.
Kørsel Vælges når man ønsker at registrere kørsel. Fra feks. firma til kunde.
Saldo Ctrl+B Visning af relevante saldi på medarbejderen. Feks. Ferie, Feriefri og afspadseringssaldo.
Fravær Vælges når man ønsker at se/anmode om et fremtidig fravær.
Beskeder Her har man mulighed for at skrive/modtage en besked til/fra en anden medarbejder eller værkfører.
Flere funktioner Her kan være tilknyttet flere special funktioner. Disse oprettes under Tilpassede registreringsfunktioner.

Se også

Rapportering
Vareforbrug
JobManager - Timekladde (uge)
Valg af device

Reference

Journalstemplinger
Favorit jobsDenne hjælp omfatter både Dynamics NAV og Dynamics Business Central (BC). Alle henvisninger til NAV gælder for begge.