Registreringstillæg er ekstra forbrug/omkostninger, som kan registreres i Stemplingstillæg.

Bogføring til sag og service

Linierne kan bogføres til sag og service. Dette sker hvis feltet Ressourcenr. eller Arbejdstype er udfyldt.

Tidstælleværk via overenskomsten

Der kan dannes en ekstra linie i de Beregnede linier. Denne ekstra linie kan anvendes i overenskomstopsætningen. Dette sker hvis tidstælleværket er udfyldt.

Overførsel til lønlinier

Linierne kan overføres til lønlinier i forbindelse med Generer lønposter. Dette sker hvis feltet Lønart er udfyldt.

Lønlinier kan senere overføres til sag. Her gælder:

Bemærk at antal der bogføres/overføres kan:

Kode
Beskrivelse
Antalstype
Afrundingspræcision
Afrundingstype
Minimum
Maximum
Ressourcenr.
Ressourcegruppe
Enhedskode
Lønart
Faktor (Lønart)
Tidstælleværk
Faktor (Tidstælleværk)

Se også

Registrering Cockpit
JobManager - Job kø
JobManager - Timekladde
JobManager - Timekladde (uge)
Bogfør til NAV/BC
Generer lønposter

Reference

Journalstemplinger
LønartDenne hjælp omfatter både Dynamics NAV og Dynamics Business Central (BC). Alle henvisninger til NAV gælder for begge.