Bemærk nedenstående App udgår og bliver erstattet af denne løsning. Business Central 19 er SIDSTE version, hvor nedenstående er understøttet.

For alle JobManager versioner *(se nederst for yderligere steps vedr. ældre versioner)

 1. Aktiver JobManager SOAP webtjenesten 6182750 JobManWebService. Dette gøres i skærmbilledet Webtjeneste.
 2. Åben Dynamics NAV Administration på NAV Serveren og ændre følgende værdier:
  1. Sæt flueben i Enable SOAP Services.
  2. Max Message Size under SOAP Services sættes til minimum 20480.
 3. Port for SOAP Services sættes op i firewall med forward til NAV serveren. På foranledning kan vi udlevere APP serverens ip-adresse.
 4. Tjek SOAP forbindelsen fra en browser på en anden computer (hvis SSL ændres http to https):
  • Syntax: http://MyPublicIP:MySoapPort/MyNavService/WS/MyNavCompany/services
  • Eksempel uden: http://navdemo9999.cloudapp.net:7047/NAV/WS/services
  • Eksempel med regnskab: http://navdemo9999.cloudapp.net:7047/NAV/WS/Cronus%20Danmark%20A%2fS/services
  • Eksempel med Tenant: http://navdemo9999.cloudapp.net:7047/NAV/WS/services?Tenant=Ten999
  • Resultat: Skal blive bedt om login og efterfølgende se en liste med services.
 5. Følgende informationer skal bruges til opsættelse af APP. Oprettelse via denne hjemmeside eller send en mail til support@dynalogic.dk med informationerne:
  1. Information om kunden.
  2. Information om tilknyttet NAV partner.
  3. NAV serverens public ip-adresse. Dette skal være en fast ip-adresse.
  4. Navnet på NAV instance.
  5. Navnet på NAV company - Bemærk vedr company:
   • Navnet bør være uden mellemum og specialtegn
   • Navnet bør kun indeholde bogstaverne a..z, A..Z og 0..9
   • Navnet må IKKE indeholde æøåÆØÅ eller andre regionale special bogstaver
  6. Eventuel navnet på NAV tenant.
  7. Port for SOAP Services.
  8. Domæne, brugernavn og adgangskode for en gyldig NAV bruger.
   • Brugeren skal JOBMAN-ADMINISTRATOR eller SUPER rettigheder.
  9. Eventuel nummeret på en medarbejder, til vores test af adgangen.
 6. Hvis der skal uploades billeder fra app'en:
  1. Udfyld Bibliotek til nye links i JobManager opsætning.
  2. For relevante linier aktiver Tilføj links i Bemærkningsopsætning.

Opsætning af APP kan udføres af BC/NAV partneren på denne side. Kontakt support@jobmanager.dk for at blive oprettet og instrueret i anvendelsen.

JobManager version 01.25 og ældre versioner gælder endvidere

Ud over de ovenstående punkter, skal følgende punkter skal udføres for JobManager versioner tidligere end 01.26.

 1. Åben Dynamics NAV Administration på NAV Serveren og ændre følgende værdier:
  1. Service Default Time Zone bør sættes til Server Time Zone, og serverens tidszone bør være den samme som kundens hovedkontor.

JobManager version 01.16 og ældre versioner gælder endvidere

Ud over de ovenstående punkter, skal følgende punkter skal udføres for JobManager versioner tidligere end 01.17 - efter eventuel opgradering til 01.17 kan nedenstående tilbageføres.

Bemærk hvis kunden har specielle kode tilpasninger til deres JobManager APP, så kan disse stadig afhænge af Odata.

 1. Aktiver alle JobManager OData webtjenester. Dette gøres i skærmbilledet Webtjeneste.
 2. Åben Dynamics NAV Administration på NAV Serveren og ændre følgende værdier:
  1. Sæt flueben i Enable OData Services.
  2. Max Page Size under OData Services sættes til minimum 9999.
  3. Services Language under General sættes til en-US.
  4. Services Option Text Source / Services Option Format under General sættes til OptionCaption.
 3. Tilføj/Rediger følgende linie i CustomSettings.config for hver relevant instance:
  • <add key="EnableODataStrictFiltering" value="false"/>
  • Filerne ligger standard et af nedenstående steder:
   • C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\##\Service\Instances\<instancename>
   • C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\##\Service.
   • C:\Program Files\Microsoft Dynamics 365 Business Central\##\Service\Instances\<instancename>
   • C:\Program Files\Microsoft Dynamics 365 Business Central\##\Service
 4. Port for OData Services sættes op i firewall med forward til NAV serveren. På foranledning kan vi udlevere APP serverens ip-adresse.
 5. Tjek OData forbindelsen fra en browser på en anden computer (hvis SSL ændres http to https):
  • Syntax: http://MyPublicIP:MyODataPort/MyNavService/OData
  • Eksempel: http://navdemo9999.cloudapp.net:7048/NAV/OData
  • Eksempel med Tenant: http://navdemo9999.cloudapp.net:7048/NAV/OData?Tenant=Ten999
  • Resultat: Skal blive bedt om login og efterfølgende se en liste med OData.

Se også

Valg af device
Mobil Rolle Center
Mobil App til registrering
Kom godt igang med App
Q&A (App)

ReferenceDenne hjælp omfatter både Dynamics NAV og Dynamics Business Central (BC). Alle henvisninger til NAV gælder for begge.