Afgræns valgmulighederne i registreringstillæg ved registrering af Stemplingstillæg.

Dette filter kan overstyres af Filter Registreringstillæg opsat på medarbejdertabellen.

Læs mere her omkring syntax for filtre.

Se også

Filter indtastning
Registrering Cockpit
JobManager - Job kø
JobManager - Timekladde
JobManager - Timekladde (uge)
Mobil Rolle Center
Mobil App til registrering

Reference

JobManager brugerinterface
Registreringstillæg
Stemplingstillæg



Denne hjælp omfatter både Dynamics NAV og Dynamics Business Central (BC). Alle henvisninger til NAV gælder for begge.